188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

ข่าวสาร และอาคาร

3D House ความสุขเริ่มต้นที่บ้าน

ศัพท์คนสร้างบ้าน เสาเอ็น

ศัพท์คนสร้างบ้าน เสาเอ็น

เสาเอ็น คือ ส่วนของโครงสร้างผนังในแนวดิ่ง มีหน้าที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผนังในจุดที่มีลักษณะพิเศษหรือจุดที่ต้องรับแรงมากกว่าผนังทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ขอบของช่องเปิด อาคาร ทั้งแบบที่เป็นช่องเปิดโล่งและแบบที่มีบานประตูหน้าต่างปิดทับ เพื่อใช้ในการติดตั้งวงกบและรองรับแรง กระแทกจากการเปิดปิด
  • ผนังยาวต่อเนื่องกันตลอดแนวมากกว่า 3 เมตรขึ้นไปโดยไม่มีเสา จะต้องมีเสาเอ็นอยู่ตรงกึ่งกลางของผนัง หรือห่างกันทุกๆระยะ 2 – 3 เมตร
  • บริเวณมุมผนัง ทั้งมุมของอาคารภายนอก และมุมของห้องภายใน
  • ผนังที่ก่อโดยไม่ติดเสาอาคาร เช่น ผนังกั้นแยกส่วนอาบน้ำ ผนังกันแยกส่วนพื้นที่ภายในบ้าน
    เสาเอ็นนิยมใช้งานร่วมกับคานเอ็น ในงานผนังก่อทั้งอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตมวลเบา ทำมาจากวัสดุประเภทเดียวกับโครงสร้าง นั่นคือ คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งใช้วีธีก่อสร้างแบบเดียวกัน ด้วยการผูกเหล็กเส้นอย่างน้อย 2 เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ร่วมกับเหล็กปลอกขนาดเดียวกัน เว้นระยะทุก 20 เซนติเมตร โดยให้เหล็กยึดอยู่กับพื้นหรือคานระหว่างชั้นแล้วจึงเทคอนกรีตหล่อลงไปในไม้แบบ ขนาดของเสาเอ็นจะเล็กกว่าขนาดโครงสร้างประมาณเท่าตัว หรือมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้เท่ากับความหนาของผนัง และตำแหน่งจะอยู่ในแนวเดียวกันกับผนัง เพื่อให้เมื่อฉาบปูนทับแล้วทั้งผนังและเสาเอ็นจะได้ดูกลมกลืนเป็นผืนเดียวกัน

    ภาพ : เสาเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

    ภาพ : เสาเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

ภาพ : เสาเอ็นในงานโครงสร้างผนัง

https://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild.aspx


เราสร้างฝันเพื่อคน อยากมี บ้าน
Image Description

Address

188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

Phone number

TEL : 099 974 4417 , 099 974 4471
logo

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการก่อสร้างบ้าน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารทุกประเภท

โดยทีมงานสถาปนิก และควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรมืออาชีพ

Our Contacts

188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ
ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
Phone: 099 974 4417
Phone: 099 974 4471
Email: 3dhouse@gmail.com