188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

ข่าวสาร และอาคาร

3D House ความสุขเริ่มต้นที่บ้าน

9 ข้อควรรู้ ก่อนขอสินเชื่อบ้านกับธนาคาร

ถาม : วิธีเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง? ตอบ : ลูกค้าต้องเตรียมตัว 2 อย่าง เป็นหนึ่งในเรื่องของคุณสมบัติเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ของธนาคาร หากเป็นพนักงานประจำ หนึ่ง คุณต้องทำงาน โดยมีอายุงานประมาณ 2 ปี ตรงนี้หากมีการสงสัยว่าทำงานในที่ใหม่เพียง 1 ปี ต้องทำอย่างไร สำหรับเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหา สามารถอ้างอิงจากที่ทำงานที่เก่าได้ โดยขอให้ที่ทำงานใหม่มีการผ่านโปรแล้ว มีเอกสารรับรองงาน ซึ่งรวมอายุงานแล้วต้อง 2 ปีขึ้นไป ส่วนรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของพนักงานประจำ ก็จะมีเรื่องคุณสมบัติด้านรายได้และเรื่องของอายุงานเท่านั้น แต่สำหรับเจ้าของกิจการ มีเพิ่มเติม เรื่องของอายุกิจการ ก็ต้องดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีเช่นกัน หากถามว่าบางกิจการไม่ได้จดทะเบียนการค้า ธุรกิจเป็นขายของออนไลน์ได้หรือเปล่า แต่ว่ามี statement ตรงนี้ต้องบอกว่าอายุของกิจการ ทางธนาคารนับจากเอกสารทางราชการที่ออกให้ ต้องเป็นในเรื่องของทะเบียนการค้าหรือว่าเป็นหนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรอง หจก. หากไม่มีเอกสารดังกล่าว สามารถนำเอกสารอื่นมายื่นได้เช่น ในเรื่องของเอกสารยื่นภาษี บางกิจการทำร้านอาหารตามสั่ง ก็จะมีเอกสารยื่นภาษีรายได้ประจำปี เวลาไปยื่นกรมสรรพากรก็สามารถนำใบยื่นภาษีกับใบเสร็จมาใช้ได้ แต่แน่นอนว่าอายุกิจการของคุณต้อง 2 ปีขึ้นไป มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปค่ะ

ถาม : ในการขอสินเชื่อบ้าน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ตอบ : ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน 1 หลัง จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ธนาคาร ที่ดิน และ โครงการ

ส่วนที่หนึ่ง คือ สำหรับธนาคาร ก็จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้ เมื่อเราทำสินเชื่อผ่านเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการทำประกันอัคคีภัยก็คือในเรื่องของมูลค่าทรัพย์สิน เวลาจำนองกับทางธนาคาร จะจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งแน่นอนต้องมีเงื่อนไขให้ทำประกันอัคคีภัย ซึ่งมูลค่าของการทำประกันก็ขึ้นอยู่กับการประเมินในทรัพย์สินนั้นว่าเท่าไร่ เรื่องของค่าประเมินซึ่งค่าประเมินของธนาคารกรุงศรีฯ อยู่ที่ 3,210 บาท ไม่ว่าบ้านของคุณเป็นหลังเล็ก หรือ หลังใหญ่ มูลค่าเท่าไร่ ค่าประเมินอยู่ที่ 3,210 บาท แต่แน่นอนตรงนี้สามารถยกเว้นได้สำหรับโครงการบางโครงการที่เป็นโครงการจัดสรรและธนาคารกรุงศรีฯ ให้การสนับสนุน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขาในข้อมูลส่วนนี้ค่ะ ส่วนราคาค่าใช้จ่ายของอากรแสตมป์ ธนาคารจะต้องมีการนำค่าอากรแสตมป์ของลูกค้าที่กู้ ยื่นให้กับทางกรมสรรพากร อากรแสตมป์ทางธนาคารคิด 0.05% ของวงเงิน หรือคิดเป็น ล้านละ 500 บาท ถ้าลูกค้าจำนองอยู่ที่ 2 ล้าน ค่าอากรแสตมป์ก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท ตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของธนาคารค่ะ

ส่วนที่สอง คือ สำหรับที่ดิน ค่าใช่จ่ายในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องค่าจดจำนอง ลูกค้ากู้บ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายของที่ดินเท่าไร่ ค่าจำนองจะคิด 1% ของที่เราจำนอง เช่น 1 ล้านบาท เท่ากับ 10,000 บาท สำหรับส่วนนี้จ่ายให้กับที่ดิน ไม่ได้จ่ายให้กับธนาคาร จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ แต่ส่วนค่าจำนองบางที่ทางโครงการมีการสนับสนุนให้กับทางลูกค้าเหมือนกัน ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายตัวนี้ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าและทางโครงการตกลงกัน บางครั้งค่าโอนกรรมสิทธิ์ทางโครงการก็เป็นผู้จ่ายให้ทั้งหมด หรือ บางครั้งก็ให้จ่ายเพียงครึ่งเดียว หรือบางครั้งก็ให้ลูกค้ารับผิดชอบ ก็สามารถสอบถามได้ที่ทางโครงการบ้านที่คุณต้องการซื้อค่ะ

และค่าใช้จ่ายส่วนสุดท้าย คือ ส่วนที่สาม ค่าใช้จ่ายกับทางโครงการบ้าน โครงการบ้านจะมีเรื่องของการติดตั้งมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ แล้วก็มีค่าส่วนกลาง เพราะว่าในแต่ละหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม จะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตารางเมตร ว่าโครงการคิดที่เท่าไร่ค่ะ

ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ในการซื้อบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ สามารถสอบถามได้ทั้ง 3 หน่วยงานค่ะ

ถาม : ติดแบลคลิส จะขอสินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ตอบ : ต้องชี้แจงตามตรงเลยว่า แน่นอนบางครั้งมีเหตุสุดวิสัย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดคุณติดประวัติผ่อนล่าช้าในระบบเครดิตบูโร ทางธนาคารกรุงศรี ถ้าเป็นสินเชื่อบ้าน อาจจะพิจารณาตรงนี้ไม่ได้ แต่ถ้าลูกค้าปิดเรียบร้อยแล้ว หมายความว่าไม่มีการค้างชำระแล้ว โอเค เมื่อประมาณ 3- 4 ปีที่แล้วเกิดอุทกภัยคุณผ่อน 50,000 บาท ไม่ไหว ทางคุณขอผ่อนเพียง 30,000 บาท คุณผ่อนตรงตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แล้วดูเครดิตบูโรผ่าน ทางธนาคารกรุงศรีดู 36 เดือนหรือ 3 ปี ถ้าเกิด 3 ปีที่ผ่านมาคุณผ่อนดีมากและอาจจะล่าช้าด้วยเหตุอุทกภัย ตรงนี้ก็ยังสามารถที่อนุโลมได้แต่ว่าดูเป็นกรณีไปค่ะ

กรณีมีประวัติผ่อนล่าช้า และไม่มีการชำระ จนกลายเป็นหนี้เสีย???

ถ้าลูกค้ามีการผ่อนล่าช้าจริง ๆ จนเกิดประวัติที่ไม่มีการชำระแล้ว ไม่อยากพูดให้ลูกค้าเสียใจคือมีหมายศาลมาแบบนี้ ก็เหมือนติดแบล็คลิส ตรงนี้ลูกค้าก็ต้องเคลียร์ก่อน แม้ว่าจะเป็นธนาคารไหนถึงไม่ใช่ธนาคารกรุงศรีฯ จะต้องเคลียร์หนี้ปิดให้เป็นศูนย์ก่อน แล้วรอเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารจะมีเกณฑ์ว่ากี่ปี ส่วนสำหรับธนาคารกรุงศรีฯ เราดู 3 ปี ติดมาแล้วต้องรอดูเครดิตบูโรอีก 3 ปีค่ะ

ถาม : ซื้อ/ขาย บ้านติดจำนอง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ตอบ : ตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจค่ะ คำว่าบ้านติดจำนองอยู่ หมายความว่าเจ้าของก็คือ นาย ก ผู้รับจำนองคือ นาย ข และ ณ วันนี้ นาย ก ต้องการขายบ้านให้กับ นาย ค สามารถทำการขายได้ โอเค ถ้ามีเงินสด นาย ค เอาเงินสดมาให้ นาย ก และ นาย ข ก็จะเป็นคนปลอดจำนองให้ ณ วันที่โอนกัน เหมือนว่าได้ นาย ข เป็นธนาคาร ตรงนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของหลักประกันสามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายให้กันให้กับผู้ซื้อได้ ผู้ซื้อนำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย โฉนด เอกสารหลักประกันไปยื่นกู้กับธนาคาร หากยื่นผ่านมาแล้ว ณ วันจำนอง ธนาคารจะแจ้งมาเลยว่า ต้องจ่าย สมมติว่ากู้ 2 ล้านบาท นาย ก ติดหนี้ นาย ข อยู่ประมาณ 1,500,000 บาท ทางธนาคารจะเป็นผู้ออกเช็คให้กับ นาย ข 1,500,000 บาท ส่วนที่เหลือ 500,000 บาท จะออกเช็คเป็นชื่อ นาย ก แบบนี้ ไม่ต้องกังวลใจไป สามารถขายได้ค่ะ

ถาม : ไม่มีเงินดาวน์บ้าน ขอสินเชื่อได้ไหม? ตอบ : สำหรับลูกค้าที่มีบ้านเป็นหลังแรก ตามกฎหมายเลยที่ ธปท. กำหนดมา หากเป็นบ้านหลังแรกลูกค้าสามารถกู้ได้ 100% หมายความว่าลูกค้าไม่ต้องมีเงินดาวน์ก็ได้ ลูกค้าสามารถจองทำสัญญา และยื่นกู้ได้เลย แต่ถ้าลูกค้าซื้อบ้านเป็นหลังที่ 2 ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ว่าคุณจะต้องมีเงินดาวน์อย่างน้อย 10% ถึงจะกู้ได้ 90% เพราะฉะนั้นถ้าคุณกู้ซื้อบ้านหลังแรก สบายใจได้เลย ไม่ต้องมีเงินดาวน์ก็ได้

กรณีไม่ได้ทำงานประจำ ไม่ได้เดิน Statement แต่มีอาชีพ และรายได้ที่ชัดเจน ธนาคารกรุงศรีฯ รับพิจารณาหรือไม่?

ทางธนาคารต้องบอกตามตรงว่า statement สำคัญสำหรับการยื่นขอสินเชื่อทุกประเภทของทางธนาคาร แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดมีเอกสารอย่างอื่น เช่น สมมุติว่า คุณทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัว บริษัทของคุณจะมีเอกสารใบยื่นภาษี แต่ละเดือน หรือ เรียกว่าใบ ภพ.30 ถ้ามีใบยื่นพร้อมใบเสร็จย้อนหลัง 6 เดือน ทางธนาคารสามารถสื่อได้ว่ากิจการคุณดำเนินมาถึง 2 ปี ก็สามารถยื่นแทน statement ได้แต่ก็ต้องบอกก่อนค่ะว่าอนุโลมเป็น Case by Case ต้องมีรายได้หรือว่ามีเอกสารรับรองให้อยู่จริง แต่ถ้ากรณีเป็นพนักงานประจำเหมือนกัน แต่ว่าคุณรับเงินเดือนเป็นเงินสด เอกสารที่จะนำมายืนยันได้ว่าคุณเป็นพนักงานทำงานประจำจริงก็คือใบยื่นภาษี ธนาคารต้องขอดูเป็นใบภงด.90,91 หรือว่า ภงด.94 ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี พร้อมใบเสร็จ ก็นำมาแทนได้

ถาม : Pre Approve ก่อนขอสินเชื่อดีหรือไม่ ตอบ : ดีแน่นอนค่ะ เหมือนได้เตรียมตัวไว้ก่อน เพราะว่าเวลาซื้อบ้าน 1 หลังซื้อบ้านได้มาแล้ว ทางคุณจะขอเปลี่ยนกระเบื้อง เปลี่ยนสีบ้าน เปลี่ยนวัสดุในห้องน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ธนาคารกรุงศรีฯ เรามีช่วงเวลา Pre-approve กล่าวคือ ลูกค้าสามารถ พรี อนุมัติเบื้องต้น แม้บ้านจะยังไม่สมบูรณ์ สามารถรอจนบ้านสมบูรณ์ได้ 90 วัน หรือ 3 เดือนเลยทีเดียว ฉะนั้นหากเรา มีการ พรี ไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเรากู้ได้เท่าไร จะต้องหาเงินส่วนต่างไหม หรือว่าโอเคเราไม่ต้องหาเงินส่วนต่าง สามารถกู้ได้100% เพราะเป็นบ้านหลังแรก เรามีเงินเก็บหนึ่งก้อนจะได้นำเงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพราะฉะนั้นการกู้พรีไว้ก่อนซัก 3 เดือนถือว่ามันโอเคมาก ๆ อยู่แล้วค่ะ

ถาม : เทคนิคการเลือกสินเชื่อบ้าน ตอบ : แน่นอนว่า เวลามีลูกค้าเข้ามาจะถามว่า ดอกเบี้ยแพงไหม กับคำพูดที่สองก็คือ กู้ได้เต็มไหม อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐาน สามารถถามได้ ดอกเบี้ยของธนาคารกรุงศรีฯ ก็จะมีดอกเบี้ยในเรทต่างๆ ยิ่งเป็นบ้านจัดสรร บ้านโครงการ คอนโด ที่ธนาคารให้การสนับสนุน บอกได้เลยว่าเฉลี่ยเพียง 3% กว่า ๆ ต่อปีประมาณ 3.15% ต่อปี ดอกเบี้ยกรุงศรีฯ ถูกค่ะ ลูกค้าถามว่าแล้วแบงค์อื่น ๆ เป็นยังไง ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละธนาคาร ลูกค้าสามารถขอดอกเบี้ยได้เลย ทางธนาคารจะมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเฉลี่ย 3 ปี 5 ปี อยู่ในตารางด้านหลัง เวลาได้ใบโบชัวร์อัตราดอกเบี้ยมา ลูกค้าสามารถเทียบดอกเบี้ยตรงนี้ได้เลย ถ้าลูกค้าสนใจอันดับแรกคือ เรื่องดอกเบี้ย ในส่วนที่สอง ได้ 100% ไหม บางธนาคาร บางอาชีพให้ 100% บางอาชีพให้ 90% หรือหลักประกันบางอย่างให้ 90 80 ค่ะ ของธนาคารกรุงศรีฯ ถ้าเป็นบ้านหรือคอนโดมือหนึ่งมีการจัดสรรที่โครงการให้การสนับสนุนเราได้ 100% เลยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านมือสอง เป็นคอนโดซื้อต่อ อันนี้ต้องบอกว่าเราได้ 90% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย โดยอิงในราคาส่วนน้อยก่อน ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามเกณฑ์ธนาคารค่ะ

ถาม : ธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง เพื่ออนุมัติสินเชื่อ ตอบ : หนึ่ง เราดูในเรื่องของอาชีพว่ามีความมั่นคงไหม อายุงาน 1-2 ปีไหม อายุกิจการถึง 2 ปีไหม ถ้าอาชีพมีความมั่นผ่านในขั้นตอนที่ 1 และส่วนที่ 2 เรื่องรายได้ รายได้กับภาระสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ไหมถ้ากู้ซื้อบ้านหลังนี้ สมมุติว่าคนเราเงินเดือนประมาณ 20,000 บาท ธนาคารกรุงศรีฯ มองว่าสามารถมีหนี้สิน รวมหนี้ใหม่ที่จะเกิดทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 65% ของรายได้ หากเงินเดือนเรา 20,000 ก็มีภาระได้เดือนละ 13,000 บาท หาก ณ วันนี้คุณลูกค้าบอกว่ามีผ่อนบัตรเครดิตเดือนละ 3,000 บาท คุณก็จะเหลือภาระในการผ่อนได้ประมาณ 10,000 บาท 10,000 บาท คุณจะกู้บ้านได้เท่าไร่ จะคิดได้ง่าย ๆ ว่า จริง ๆ บ้านในโครงการสนับสนุน ล้านละประมาณ 5,000-6,000 แล้วก็คำนวณไปบ้านจะได้ประมาณล้านต้น ๆ ไม่เกินล้านห้าแบบนี้ค่ะ ตรงนี้ก็สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหนี้ธนาคารค่ะ

ถาม : ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารกรุงศรี มีอะไรบ้าง ตอบ : ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร นอกเหนือจากสินเชื่อบ้านแล้ว ก็มีสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล หรือว่าสินเชื่อธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการ หรือแม้แต่เรื่องของเงินฝาก เงินออม การทำประกันชีวิต หรือว่าการทำประกันอัคคีภัยต่าง ๆ แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ก็มีความคุ้มครองถ้าเกิดว่าไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม หรือว่าการโดนโจรกรรม เราก็ยังมีความคุ้มครองตรงนี้ให้ด้วย จริง ๆ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากทั้งในเรื่องของสินเชื่อรถ สินเชื่อบัตรเครดิต ก็ทุก ๆ ในเรื่องของการเงินค่ะ สามารถติดต่อสอบถามธนาคารกรุงศรีฯ ได้ทุกสาขาค่ะ

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก https://www.baan-d.com


เราสร้างฝันเพื่อคน อยากมี บ้าน
Image Description

Address

188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

Phone number

TEL : 099 974 4417 , 099 974 4471
logo

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการก่อสร้างบ้าน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารทุกประเภท

โดยทีมงานสถาปนิก และควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรมืออาชีพ

Our Contacts

188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ
ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
Phone: 099 974 4417
Phone: 099 974 4471
Email: 3dhouse@gmail.com